آکسان,پیامک,نرم افزار مدیریت آموزشگاه

تعرفه ها

نمونه کدهای وب سرویس

اخبار سایت

تماس با ما
  تعرفه جدید

تاريخ ثبت : 9 خرداد 1394 ساعت 12 و 11 دقیقه
 
تعرفه پیامک 

هزينه SMS ارسالي پس از افزایش قیمت(ريال)

ميزان خريد (تومان)

146

50،000 ≤ X < 0

144

120،000 ≤ X < 50،000

141

200،000≤ X < 120،000

137

300،000≤ X < 200،000

134

450،000≤ X < 300،000

130

650.000 ≤ X <450،000

126

1000،000≤ X <650،000